1. Organizator

 

 • Kompanija Dr. Oetker d.o.o, Vuka Karadžića 13, Šimanovci 22310, matični broj 17328573, PIB 100137621 organizuje konkurs pod nazivom "Slatka poruka“ na zvaničnoj Dr. Oetker Srbija Facebook stranici https://www.facebook.com/DrOetkerSrbija. Konkurs se odvija putem aplikacije „Slatka poruka“, koja će tokom cele godine biti prisutna na zvaničnoj Dr. Oetker Srbija Facebook stranici.

2. Opis konkursa

 

 • Konkurs traje 36 dana, tačnije od 01. januara od 00:00h do 05. februara do 23:59h 2018. godine, a predmet konkursa je izbor najboljih slatkih poruka.

 

 • Konkurs se organizuje za sve korisnike Facebooka sa prebivalištem u Srbiji, koji za vreme trajanja konkursa posete aplikaciju, ispune formular za slanje slatke poruke biranjem željene poslastice koja će poruku krasiti i unesu tekst slatke poruke.
 • Pri popunjavanju formulara za učestvovanje, učesnici su dužni da unesu email, nadimak (maksimalno 10 karaktera) i tekst slatke poruke sa maksimalnom dužinom do 60 karaktera. Uslov za učešće jeste i prihvatanje ovde naznačenih pravila konkursa.

 

 • Organizator ne ograničava broj slatkih poruka koje mogu biti poslate od strane jednog učesnika za vreme trajanja konkursa.

 

 • Aplikaciju čine dve galerije.

 

 • Galerija u kojoj će biti objavljene sve slatke poruke pristigle od strane učesnika i koje će ući u konkurenciju za izbor dobitnika pripremljenih poklona. Ispod svake poruke pristigle od strane učesnika, biće objavljen nadimak koji su učesnici uneli pri ispunjavanju formulara za učešće. Svaku poruku unutar galerije je moguće lajkovati narednih 7 dana, od dana nakon što je poruka objavljena u galeriji, i to jednom dnevno od strane jednog učesnika i šerovati na Facebooku neograničen broj puta. Autor poruke može svoju slatku poruku, koju je sam kreirao unutar aplikacije, i downloadovati. Poruku koju nije sam kreirao unutar aplikacije, učesnik ne može downloadovati.

 

 • Druga galerija je Dr. Oetker galerija koja fanovima Dr. Oetker Srbija Facebook stranice služi kao inspiracija za kreiranje personalizovanih poruka.Slatke poruke unutar Dr. Oetker galerije svi učesnici mogu šerovati i downloadovati.

 

 

 

3. Uslovi i ograničenja

  • Uslov za učešće u konkursu jeste slanje slatke poruke preko formulara putem aplikacije „ Slatka poruka“. Pošiljalac poruke odgovaran je za autentičnost poslatog teksta slatke poruke.

 

 • Pravo učešća imaju sva lica registrovana na Facebooku, posetioci i fanovi zvanične Dr. Oetker Srbija Facebook stranice, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

 

 • Pravo na učešće u konkursu nemaju lica zaposlena kod organizatora, kao ni njihove porodice, niti lica koja su na bilo koji način uključena u priređivanje konkursa.

 

 • Organizator zadržava pravo da ne objavi svaku slatku poruku koja ne zadovoljava uslove konkursa navedene u ovim pravilima, kao ni slatke poruke koje sadrže neprimerene tekstove i nadimke. Samo poruke odobrene od strane administratora će biti objavljene u Galeriji.

 

 • Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog konkursa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima konkursa, bilo trećim licima.

 

 • Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti lajkovanje, korišćenje i funkcionisanje aplikacije je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu učestvovanja u daljem takmičenju.

 

4. Pobedničke slatke poruke i nedeljne nagrade

 

 • Kriterijum za odabir pobednika jeste broj lajkova koje su slatke poruke osvojile. Svaka poruka se može lajkovati tokom 7 dana, od dana kada je poruka objavljena u galeriji aplikacije. Po isteku 7 dana, tu poruku više nije moguće lajkovati.

 

 • Svaka slatka poruka može biti lajkovana jednom dnevno od strane jednog posetioca aplikacije, odnosno sa jednog Facebook profila, i to tokom 7 dana nakon njenog objavljivanja u galeriji. Sa jednog Facebook profila može se lajkovati više različitih slatkih poruka u toku 24h, i to onih poruka za koje period od 7 dana za lajkovanje nije istekao.

 

 • Sa jedne jedinstvene IP adrese može biti glasano samo za jednu slatku poruku dnevno.

 

 • Organizator će obezbediti da sve slatke poruke, budu evidentirane u jedinstvenoj bazi tako da za svaku od njih postoji evidencija o datumu i vremenu postavljanja na Aplikaciju.

 

 • Pobednici će se birati na nedeljnom nivou, među porukama koje su pristigle tokom iste kalendarske nedelje trajanja konkursa (ponedeljak-nedelja).

 

 • Po završetku glasanja/lajkovanja svake slatke poruke pristigle tokom jedinstvene kalendarske nedelje trajanja aktivacije (ponedeljak-nedelja), pravi se presek glasanja/lajkovanja i to kada za sve poruke pristigle u toj nedelji istekne glasanje.

 

 

 • Nakon što je istekao period glasanja/lajkovanja svih poruka pristiglih u toku jedne nedelje, pravi se presek, gde od ukupno 15 najlajkovanijih slatkih poruka pristiglih za vreme trajanja te nedelje, stručni žiri bira 7 pobedničkih.

 

 • 7 pobedničkih slatkih poruka za svaku od nedelja osvajaju torbu sa odštampanom personalizovanom slatkom porukom, koju su za vreme trajanja konkursa kreirali unutar aplikacije, a koja je odabrana kao pobednička u okviru jedne od nedelja trajanja konkursa.

 

 • Dobitnik poklona u okviru prve nedelje može biti i dobitnik poklona u drugoj i bilo kojoj narednoj nedelji trajanja konkursa. Isti učesnik konkursa može biti nagrađen samo jednom u okviru svake nedelje trajanja konkursa.

 

 • Stručni žiri, koji potvrđuje dobitnike poklona čine: Nataša Predić, Sonja Jeremić i Aleksandra Kovačević.

 

 • Pobedničke slatke poruke će po završetku konkursa, odnosno svake nedelje, biti objavljene na aplikaciji, na posebnoj stranici koja je nazvana „Pobednici“, a najkasnije 10 dana po završetku svake nedelje trajanja konkursa.

 

5. Isporuka poklona

 

 • Po odabiru pobedničkih slatkih poruka, pobednici su dužni da se jave Organizatoru putem privatne poruke na zvaničnoj Facebook stranici, na kojoj se konkurs i odvija, kako bi mu dostavili svoje lične podatke (ime, prezime i adresu) i dogovorili se oko slanja poklona.

 

 • Pobednici prilikom javljanja u inbox, ukoliko žele, mogu da navedu adresu sebi drage osobe, za koju su kreirali slatku poruku i kojoj žele da Organizator pošalje osvojeni poklon.

 

 • Organizator će pobednicima dostaviti poklone, najkasnije u roku od 15 radnih dana, nakon što je stupio u kontakt sa pobednicima.

 

 • Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može da stupi u kontakt sa učesnicima čije su slatke poruke odabrane kao pobedničke u roku određenom u ovim pravilima.

 

 • Organizator snosi troškove slanja nagrada do kućne adrese pobednika.

 

6. Pitanja u vezi sa konkursom

 

 • Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na Facebook stranici stranici u okviru privatne poruke.

 

7. Završne odredbe

 

 • Organizator nije odgovoran ukoliko Facebook stranica odnosno internet sajt na kome se nalazi aplikacija privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno usled događaja koji su van kontrole Organizatora.

 

 • Kompanija Facebook ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ovog takmičenja, i ne snosi nikakvu odgovornost za njega.

 

 • Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

 

 • Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem Facebook stranice.

 

 • Organizator zadržava pravo izmene pravila Konkursa, u toku njegovog trajanja.

 

U Beogradu, 18.10.2017.